Hidden Gem of Khao Sok

เขื่อนเชี่ยวหลาน เขื่อนรัชชประภา หรือเขาสก เป็นชื่อเรียกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ทัศนียภาพสวยงามและเงียบสงบ สวยงามจนได้รับการขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดของอุทยานแห่งชาติเขาสกเป็นดินแดนศูนย์กลางของขุนเขาแห่งป่าฝน เป็นป่าดิบชื้นผืนใหญ่ที่สุดและมีความสำคัญของทางภาคใต้ ภูมิประเทศโดยรอบ เป็นภูเขาหินปูนที่มีสูงชัน สลับซับซ้อน  ล้อมรอบไปแมกไม้สีเขียวชอุ่มปกคลุมพื้นที่ภูเขาโดยรอบ ห้อมล้อมไปด้วยน้ำที่มีสีเขียวมรกต เพราะด้วยความลึกของระดับน้ำประกอบกับสีตะไคร้น้ำที่อยู่เบื้องล่างจึงทำให้น้ำมีความสวยงามแปลกตา

View More Hidden Gem of Khao Sok